Start 14 juni - afspraken

Beste fietsvrienden,

 

WTC Nevele start vanaf zondag 14 juni terug met ritten binnen Clubverband.

Het coronavirus is nog steeds onder ons en we dienen dan ook minimaal de voorschriften van de Veiligheidsraad te volgen die nog steeds gelden. 

De ritten worden georganiseerd met inachtname van de volgende richtlijnen:

 • Er wordt gestart om 8.30 u op de markt van Nevele. Gelieve wel reeds om 8.15u aanwezig te zijn, maar vergeet de social distance nietf!
 • De groepen worden beperkt tot maximum 10 rijders.
 • Per categorie (A, B, C, Dames) zullen er dus meerdere groepen zijn die in overleg per categorie zullen worden verdeeld – groepen vanaf 4 tot 10 personen zijn mogelijk (per categorie A, B, C, Dames dus verschillende groepen naargelang de voorziene afstand en snelheid).
 • Heel wat leden hebben wellicht wat conditionele achterstand en zal de snelheid voor sommige groepen wat getemperd moeten worden.
 • Voor het vertrek wordt per groep een wegkapitein/verantwoordelijke aangeduid (dit hoeft geen baankapitein te zijn).
 • De opgestelde kalender wordt voorlopig niet gevolgd. Voor de start spreekt men in iedere groep af waar er naartoe gereden wordt en wordt er ook een richtsnelheid bepaald. 
 • De wegkapitein/verantwoordelijke vult de aanwezigheidslijst in voor zijn groep. Deze lijst is noodzakelijk voor eventuele contact tracing. In bijlage een rittenblad. Iedere wegkapitein dient een rittenblad mee te brengen evenals een stylo. Deze rittenbladen dienen nadien  bezorgd te worden aan Marc De Pauw (inscannen en doormailen is ook ok).
 • De wegkapitein/verantwoordelijke zorgt ervoor dat de regels worden nageleefd. 
 • Wie zich niet aan de regels kan/wil houden wordt verzocht de groep te verlaten.
 • Social distance van 1,5 meter zijdelings en voor/achter waarbij je de andere weggebruikers niet mag hinderen. 
 • Groepen van 10 personen moeten sowieso op het fietspad rijden en dan kan je alleen maar achter elkaar rijden. Op wegen zonder fietspad zou er eventueel naast  elkaar kunnen gereden worden, maar geschrankt rijden is dan meer aangewezen.
 • Geen volgwagen.
 • Gezien volgens de voorschriften clubklassementen verboden zijn, gebeurt er voorlopig geen registratie van gereden kilometers of ritten.
 • Fiets gezond. Wie zich niet kiplekker voelt, blijft beter thuis. Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus.
 • Deel geen eten of drinken, zelfs niet als die goed verpakt zijn.
 • Neem een zakdoek mee, snuit niet in het rond (laat je eventueel uitzakken naar achteren indien je wil snuiten). Spuw niet in het openbaar en al zeker niet in het bijzijn van andere personen.
 • Niet-aangesloten leden mogen onder geen enkel beding meefietsen.
 • Deze richtlijnen zijn aanvullend aan deze van het Huishoudelijk Reglement van WTC Nevele

 

Indien de coronacijfers verder blijven dalen, kunnen we wellicht vanaf zondag 5 juli terugvallen op onze normale werking. De rittenkalender voor het tweede deel van het seizoen is momenteel in voorbereiding.

 

Ons clublokaal De Vischmijn is opnieuw open vanaf zaterdag 20 juni. Vanaf zondag 21 juni kunnen we dus na de rit opnieuw bij Tessa terecht om tijdens

het nuttigen van een frisse pint of frisdrank te socializen. 

 

Iedereen die deelneemt aan de ritten aanvaardt expliciet het risico op besmetting door een ander lid. Noch de bestuursleden, noch de club, noch de

andere leden kunnen hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Wie niet akkoord gaat met dit principe wordt verondersteld niet mee te fietsen.

 

Te noteren dat de rally’s van Waarschoot, Drongen en De Pinte afgelast zijn.

 

We danken jullie alvast voor jullie medewerking om de ritten op een veilige, gezonde en aangename wijze te laten verlopen.

 

Groetjes,

 

Bestuur WTC Nevele-De Schipdoncfietsers